Adatkezelési tájékoztató

 

A Gorenje Magyarország Kft. (a továbbiakban, mint Adatkezelő) vállalja, hogy szolgáltatásainak, tevékenységeinek és megoldásainak alkalmazása során bármely adatalany személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban megfelelő szintű titoktartást, elérhetőséget és sértetlenséget biztosít.

Az Adatkezelő adatai

Gorenje Magyarország Kft.
székhely: 2045 Törökbálint, Dulácska utca 1/b.
cégjegyzékszám: Cg. 13-09-162373
adószám: 10588439-2-13
telefonszám: +36 23 511 810
e-mail: info@gorenje.hu
adatvédelmi tisztviselő neve: Anikó Simon
adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 30 6219476

adatvédelmi tisztviselő e-mail: aniko.simon@gorenje.com


Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelési tevékenysége során a jelen tájékoztató és a kötelezően alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseit betartja és gondoskodik azok betartatásáról.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására azzal, hogy az esetleges változásokról megfelelő időben értesíti az érintetteket.

A személyes adatok összegyűjtése és a személyes adatok feldolgozása megfelelő fizikai és logikai biztonsági intézkedések alkalmazásával történik. Azokban az esetekben, amikor a személyes adatok összegyűjtése és feldolgozása az érintett hozzájárulásával történik, az adatok kezelésre kerülnek mindaddig, amíg az érintett a hozzájárulását kifejezetten és egyértelműen vissza nem vonja és amíg az érintett erről az Adatkezelőt nem értesíti.

Az Adatkezelő személyes adatokat kizárólag olyan körben gyűjt és használ fel, amely körben és mértékben az szükséges az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal működéséhez és Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtásához

Az Adatkezelő kizárólag addig kezel és tárol személyes adatokat, amíg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés ezt kötelezettségként előírja. Amennyiben ez a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatok törésre, vagy az ezekhez való hozzáférés korlátozásra kerül.

Az Adatkezelő az alábbiakban meghatározott esetekben és folyamatok során végez személyes adatkezelést:

 

 

Regisztráció a honlaponA kezelt adatok

 Adatkezelési cél 

 

 

Adatkezelés időtartama

 

 

Adatkezelés jogalapja

Alapadatok: 
kötelező: e-mail cím, telefonszám, levelezés alapértelmezett nyelve,  nem kötelező: felhasználónév, nem, születési idő 

Számlázási cím(ek): 
kötelező: (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím (ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám) 
nem kötelező: adószám 

Szállítási cím(ek): 
kötelező: (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím (ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám)  nem kötelező: e-mail cím  Felhasználó által megadott jelszó (titkosítva tárolva) 

 

 

• online termékértékesítés, 

• a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, 

• a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, 

• a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, 

• számlakiállítás lebonyolításának lehetősége.

 

 

A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. 

Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év 

múlva törli. 

A hozzájárulást a gdpr@gorenje.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni. 

 Online termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása a, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a vásárlás dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján. A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

 

Regisztráció Google fiókkal 

A kezelt adatok 

 

 Adatkezelési cél 

 

 Adatkezelés időtartama

 

Adatkezelés jogalapja 

Amennyiben Google fiókkal rendelkezik a felhasználó, úgy a Bejelentkezés google fiókkal gombra kattintva átirányítódik a külső szolgáltató belépési adatbekérő oldalára, ahol a korábban megadott (Google oldalon) regisztrált adatokkal lehet belépni az Adatkezelő oldalára. A beírt jelszóadatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá és nem is tárolja. Google fiókkal történő belépés esetén az Adatkezelő, e-mail címet, születési időt, és a felhasználó nemét veszi át a Szolgáltatótól  • online termékértékesítés,
• a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése,
• a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás,
• a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése,
• számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége.
 A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. A hozzájárulást a gdpr@gorenje.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni. Online termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása az, GDPR 6. cikk (1) bekezdés és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. A vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján. A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Regisztráció Facebook fiókkal 

 A kezelt adatok 

 

Adatkezelési cél

 

Adatkezelés időtartama 

 

Adatkezelés jogalapja

Amennyiben Facebook fiókkal rendelkezik a felhasználó, úgy a Bejelentkezés Facebook fiókkal gombra kattintva átirányítódik a külső szolgáltató belépési adatbekérő oldalára, ahol a korábban megadott (Facebook oldalon) regisztrált adatokkal lehet belépni az Adatkezelő oldalára. A beírt jelszóadatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá és nem is tárolja. Facebook fiókkal történő belépés esetén az Adatkezelő, e-mail címet, születési időt, és a felhasználó nemét veszi át a Szolgáltatótól.

 Facebook fiókkal történő belépés esetén az Adatkezelő, e-mail címet, születési időt, és a felhasználó nemét veszi át a Szolgáltatótól

• online termékértékesítés,
• a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése,
• a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás,
• a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, • számlakiállítás lebonyolításának lehetősége.

A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

A hozzájárulást a gdpr@gorenje.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

Online termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása az, GDPR 6. cikk (1) bekezdés és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. A vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján. A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

E-mailes, faxos és telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése során megadott személyes adatok

A kezelt adatok 

 

 

Adatkezelési cél

 

 

Adatkezelés időtartama

 

 

Adatkezelés jogalapja

E-mail cím, név, lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám), telefonszám és az ügyfélszolgálathoz e-mail-ben beérkezett, a felhasználóra, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy körülményei.

A www.gorenje.hu weboldalon található kapcsolat-felvételre érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak.

Az e-mailen történő kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követő 8 év múlva törli.

A hozzájárulást a gdpr@gorenje.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

Az ügyfélszolgálati tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

Panaszkezelés során megadott személyes adatok 

 

A kezelt adatok

 

 


Adatkezelési cél 

 Adatkezelés időtartama 

 


Adatkezelés jogalapja

a) a fogyasztó neve, lakcíme, b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, d) az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása (kivéve, ha e-mailen, vagy telefonon terjesztették elő a panaszt), f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, g) a panasz egyedi azonosítószáma.

 A www.gorenje.hu weboldalon található kapcsolat-felvételre érkező panasz körülményeinek kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása, vagy a panaszkönyvbe tett bejegyzés dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak.

A kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval. 

Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a panaszbejelentés megtételét követő 8 év múlva törli.  A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

Hírlevél

A kezelt adatok 

 

Adatkezelési cél 

 

Adatkezelés időtartama

 

Adatkezelés jogalapja

Regisztráció nélküli hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím

Regisztrációval történő hírlevél feliratkozás esetén:

Alapadatok:
kötelező:e-mail cím, telefonszám
nem kötelező: felhasználónév, nem, születési idő
Számlázási cím(ek):
kötelező: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám nem kötelező: adószám Szállítási cím(ek): kötelező:név, telefonszám, cím (ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám)

nem kötelező: e-mail cím
Adatkezelő rendszere tárolja továbbá a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulást, a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka)

Az érintettek részére gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó e-mail (pl. hírleveleket és eDM-et) küldése az Adatkezelő termékeire, ill. szolgáltatásaira vonatkozóan.  Hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig történik. A hozzájárulás a gdpr@gorenje.hugdpr@gorenje.hu email címre küldött emailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor vissza lehet vonni. Hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A. §-a, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdése alapján.
Telefonos ügyfélszolgálat       
  Érintettek köre: alapvetően az adatkezelő ügyfelei vagy leendő ügyfelei, akik igénybe veszik a telefonos ügyfélszolgálatot. Kezelt adatok köre: Telefonszám, név, érintett hangja, mint személyes adat. Az ügyintézéstől függően egyéb adatok: szállítási cím, email cím, panasz, minőségi kifogás, rendelési azonosítók.  Az adatkezelés céljai:
• minőségbiztosítás
• szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése
• panaszkezelés
• minőségi kifogások kezelése
• események hitelt érdemlő tanúsítása • fogyasztóvédelmi jellegű vita esetén a körülmények feltárása

 Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a beszélgetés vagy a teljesítés időpontját követő 90. napon törli.

A hozzájárulást a gdpr@gorenje.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
• a hozzájárulás visszavonásának joga
• személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
• helyesbítéshez való jog
• adatkezelés korlátozása,
• törléshez való jog
• tiltakozáshoz való jog • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

• a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
• a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
• az adatkezelés céljai; • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
• információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
• az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
• az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
• vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatfeldolgozó megnevezése: GH Márkabolt Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/b.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 23 511-813
Az adatfeldolgozó e-mail címe: markabolt@gorenje.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a webáruházban leadott megrendelések teljesítésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, a rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

A gyűjtött személyes adatok egyike sem kerül harmadik országba.

A személyes adatokhoz való összes hozzáférés a Gorenje Magyarország Kft. jóváhagyásával történik és csak megfelelő felhatalmazással/jogosultsággal rendelkező személyzet férhet az adatokhoz. A tárolt személyes adatokkal kapcsolatban nem történik automatizált feldolgozás vagy profilozás.

A személyes adatok ellenőrzésével és feldolgozásával kapcsolatos további kérdései esetén e-mailt küldhet a következő címre: gdpr (at) gorenje.com.

A Gorenje Magyarország Kft. által végzett személyes adatfeldolgozás és -ellenőrzés során felmerülő bármiféle visszaélés kapcsán az adatalanyok kapcsolatba léphetnek a megfelelő hatáskörrel rendelkező személyes adatokat felügyelő hatósággal:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://naih.hu

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.